Překlady & tlumočení

Překlady

Zajišťujeme různé typy překladů . Od informativního překladu, který slouží k prostému pochopení obsahu, až po vysoce odborné texty určené k publikování, včetně grafické úpravy podle originálu. Výsledný text prochází obvykle základní jazykovou korekturou, odborné texty navíc kontrolou terminologie, stylistiky a typografie. Korektury a revize zajišťuje jiná osoba než samotný překlad. Konečný rozsah překladatelských prací závisí na dohodě s objednatelem a má dopad na cenu a dodací lhůtu.


Ověřené překlady

Ověřený překlad je překlad vyhotovený či ověřený překladatelem jmenovaným pro tento účel a pro daný jazyk krajským nebo městským soudem.

Nejčastěji se takto překládají osobní dokumenty, jako jsou rodné listy, oddací listy a vysvědčení, dále výpisy z obchodního rejstříku, rejstříku trestů, smlouvy, diplomy, lékařská potvrzení apod.

Přeložený text se připevňuje k originálu a opatřuje překladatelskou doložkou s kulatým razítkemkterá je nedílnou součástí překladu. Pokud si chcete ponechat originální doklad, je třeba dodat k překladu ověřenou kopii dokumentu (zajišťují notáři nebo Czechpoint).


Simultánní tlumočení

Obvykle se jedná o konferenční tlumočení projevů řečníků, kteří hovoří ve své mateřštině nebo schválených jednacích jazycích. Tlumočníci v tlumočnických kabinách paralelně s projevem tlumočí do sluchátek účastníků v jejich preferovaném jazyce. V každé kabině tlumočí souběžně dva tlumočníci.

Na přání zajišťujeme i tlumočnickou techniku.

Jinou variantou simultánního tlumočení je šušotáž, šeptané tlumočení bez nutnosti použití tlumočnické techniky.

Cena se obvykle účtuje po půldnech a pohybuje se v rozmezí 4000 – 7000 Kč bez DPH za jednoho tlumočníka v závislosti na kombinaci jazyků.


KONSEKUTIVNÍ TLUMOČENÍ

Jde o následné tlumočení , kdy tlumočník čeká, až řečník pronese určitou část projevu, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k převodu do druhého jazyka. Obvykle se využívá při obchodních jednáních, obědech, u soudu, na úřadech apod. Soudní či úřední tlumočení smí zajišťovat pouze tlumočník oprávněný krajským soudem, který disponuje kulatým razítkem a provádí ověřené tlumočení se soudní doložkou.

Cena tlumočení se obvykle účtuje za hodinu a pohybuje se v rozsahu 900–1800 Kč v závislosti na kombinaci jazyků.

Rozřazovací test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Zjistit více

Kontaktní místa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Zjistit více

Zeptejte se nás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Prozkoumejte naše další kurzy

Francouzština

začátečník

Francouzština

začátečník

Francouzština

začátečník

Francouzština

začátečník

Francouzština

začátečník

Francouzština

začátečník