Vážení klienti,
tento test by Vám měl po absolvování sdělit Vaši přibližnou jazykovou úroveň, a tudíž Vám pomoci při výběru kurzu. Berte prosím na vědomí, že se jedná pouze o písemný test, tudíž, je-li Vaší silnou stránkou spíše mluvený projev, pak výsledek nemusí být zcela přesný. Jedná se o test s možnostmi, vždy jen jedna možnost je správná. Test začíná jednoduchými otázkami, a postupně přicházejí otázky těžší. Je tomu tak proto, aby nedošlo ke zkreslení výsledku testu tím, že byste si již na začátku zvolili špatnou testovou úroveň. Proto, jsou-li pro Vás první otázky příliš snadné, nebo závěrečné příliš obtížné, nemějte obavy, a i tyto otázky vyplňte.
Máte možnost ze dvou variant testu. Gramatický – svou přibližnou úroveň budete znát ihned po odeslání, nebo celkový. U celkového testu budete navíc kontaktování naším lektorem, který s Vámi provede celkový test online v časech dle Vašich možností. Těšíme se na Vás,

Tým language.agency


Part 1

Otázka č. 1

Look! He __________ out of the window!


Otázka č. 2

I hardly ever ________ to work on Sundays.


Otázka č. 3

She _ _ _ _ _ great in her new coat.


Otázka č. 4

A : I have a lot of work. B : Don't worry, we _ _ _ _ _ you.


Otázka č. 5

He _ _ _ _ _ in London.


Otázka č. 6

I _ _ _ _ _ an old friend yesterday.


Otázka č. 7

They _ _ _ _ _ to go skiing in the Winter.


Otázka č. 8

The sky is cloudy. It _ _ _ _ _ .


Otázka č. 9

The _ _ _ _ _ finally brought our food.


Otázka č. 10

_ _ _ _ _ the end, they lived happily ever after.


Otázka č. 11

He answered very _ _ _ _ _ .


Otázka č. 12

She _ _ _ _ _ to Paris yet.


Otázka č. 13

When they were little, they _ _ _ _ _ to play in the dirt.


Otázka č. 14

It _ _ _ _ _ me about 45 minutes to finish the test.


Otázka č. 15

Van Gogh _ _ _ _ _ many beautiful pictures.


Part 2

Otázka č. 16

Children _ _ _ _ _ sleep at least 8 hours a day.


Otázka č. 17

He did very _ _ _ _ _ in the test.


Otázka č. 18

Only _ _ _ _ _ people came to the meeting.


Otázka č. 19

_ _ _ _ _ I have a lot to do tomorrow, I should go to bed early today.


Otázka č. 20

You should be working, _ _ _ _ _ than surfing on the internet.


Otázka č. 21

Hard and conscientious work can _ _ _ _ _ in a raise of promotion.


Otázka č. 22

If I _ _ _ _ _ a lottery, I would buy a new car.


Otázka č. 23

He said he _ _ _ _ _ Spain.


Otázka č. 24

I _ _ _ _ _ in surveys, but now I don't have time.


Otázka č. 25

When I have the money, I _ _ _ _ _ a new car.


Otázka č. 26

I think I _ _ _ _ _ a mistake.


Otázka č. 27

When I _ _ _ _ _ from my work, I met my old colleague.


Otázka č. 28

I can't believe it! It is _ _ _ _ _ !


Otázka č. 29

As soon as I _ _ _ _ _ the bus, it started moving.


Otázka č. 30

This is _ _ _ _ _ question I have ever seen.


Part 3

Otázka č. 31

The test wasn't easy. I _ _ _ _ _ some mistakes.


Otázka č. 32

The job of a teacher used to be highly _ _ _ _ _ .


Otázka č. 33

Science is generally considered a _ _ _ _ _ with high value.


Otázka č. 34

The _ _ _ _ _ in travel in recent years has been towards what is known as adventure travel.


Otázka č. 35

We didn't plan to do it. It was a _ _ _ _ _ of the moment decision.


Otázka č. 36

You should _ _ _ _ _ smoking, it is not healthy.


Otázka č. 37

She came _ _ _ _ _ night.


Otázka č. 38

We were happy when the teacher finally _ _ _ _ _ some light on the problem.


Otázka č. 39

Which sentence is correct?


Otázka č. 40

Which sentence is correct?


Otázka č. 41

I go to work to _ _ _ _ _ money.


Otázka č. 42

_ _ _ _ _ to popular belief, English is not a difficult language.


Otázka č. 43

She promised that she _ _ _ _ _ come.


Otázka č. 44

I wish to _ _ _ _ _ about the poor services in your restaurant.


Otázka č. 45

He is under no _ _ _ _ _ about what she really thinks of him.